Workshop #1: HTML/CSS for Designers use Figma with Luân Nguyễn

Hanoi

Saturday, September 25, 2021, 2:00 – 5:00 AM UTC

17
RSVPs

About this event

🖐 Xin chào bạn,

Friends of Figma, Hanoi xin thông báo đến với bạn buổi Workshops #1 mang chủ đề: HTML/CSS for Designers use Figma.

Đến với buổi Workshops #1 này, Friends of Figma, Hanoi sẽ mang đến cho các bạn Designers một kiến thức nền tảng về lập trình cơ bản HTML/CSS nói chung và tư duy như một Developer nói riêng.

Bạn sẽ nhận được gì sau khi đến với buổi Workshops #1

- Hiểu được HTML/CSS là gì?

- Hiểu được quá trình từ Design chuyển sang Code là như nào

- Cách tối ưu thiết kế trên Figma để chuyển giao tài liệu cho dev

- Dễ dàng trao đổi với Developer bằng kiến thức nền tảng có được từ HTML/CSS

- Designer cần biết gì khi học HTML/CSS để áp dụng vào công việc Design hàng ngày

- Học cách tư duy như một Developer

Bạn cần mang theo gì đến buổi Workshops lần này?

Đó là, tải phần mềm Visual Studio Code theo đường dẫn: https://code.visualstudio.com/

📌 Thông tin buổi Workshops:

👉 Workshop #1: HTML/CSS for Designers use Figma with Luân Nguyễn

📅 Thứ Bảy, 25 tháng 09 vào 9:00 sáng đến 12:00 trưa

👉 Workshop sẽ được tổ chức trên Google Meet theo đường dẫn: https://friends.figma.com/j/b5u44c7ha2jmf/

👉 Gửi câu hỏi trước đến buổi Workshop theo đường dẫn: https://forms.gle/dQf1BoVEDuPGZxjbA

Cảm ơn và hẹn gặp bạn ở buổi Workshop thú vị này 🤟

#Buổi workshop sẽ hoàn toàn bằng tiếng Việt (We will use Vietnamese only for this workshop)

---

ABOUT FRIENDS OF FIGMA, HANOI

Friends of Figma, Hanoi or FOF Hanoi is one of the official user groups of Figma.

The group is run by Figma Community Advocates based in Hanoi, as a way to bring folks together for meetups, sharing sessions, to discuss topics related to Figma and the field of product design. We believe in open design and providing resources and access to everyone to facilitate learning and contribute to the local, regional as well as global design community.

-

Join the community at: https://friends.figma.com/hanoi

If you're interested in hosting an event, join us as co-organiser or just have feedback or a topic you'd like us to address, feel free to reach out to Cherry at figma.hanoi@gmail.com

🐦Twitter: https://twitter.com/fof_hanoi

👉Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCciPC8jSHhHhbjm0OKQ4I4Q/videos

👉Facebook: https://www.facebook.com/fof.hanoi

👉Linkedin: https://linkedin.com/in/fof.hanoi

Public #Slack channel #fofhanoi

---

CONSENT & CODE OF CONDUCT

Please read Figma Community Code of Conduct here: https://www.figma.com/code-of-conduct

We may take photos (or screenshots) and videos during the events. By coming to the virtual or physical meetup, you give consent to take pictures and videos of you.

The events will be recorded and uploaded to YouTube and reshared to the community afterwards.

When

When

Saturday, September 25, 2021
2:00 AM – 5:00 AM UTC

Agenda

2:00 AMGiới thiệu chương trình
2:40 AMTổng quan HTML/CSS
3:00 AMTừ design sang code
3:30 AMTối ưu design trên Figma
4:00 AMHỏi & đáp
4:45 AMKết thúc chương trình