Browse and customize Lottie animation into your Figma design

Dec 28, 2022, 11:30 AM – 1:30 PM

Hanoi

Chào các bạn! Trước khi năm 2022 kết thúc, bọn mình có cộng tác cùng LottieFiles để mang online meetup này đến với các bạn! Hãy tìm hiểu thêm về Lottie và cách bạn có thể sử dụng công cụ này để thêm chút gia vị cho thiết kế của mình nhé.

About this event

Chào các bạn!

Trước khi năm 2022 kết thúc, bọn mình có cộng tác cùng LottieFiles để mang meetup này đến với các bạn! Hãy tìm hiểu thêm về Lottie và cách bạn có thể sử dụng công cụ này để thêm chút gia vị cho thiết kế của mình nhé.

Đây là những gì bạn sẽ thu được sausự kiện này:

- Giới thiệu về LottieFiles & IconScout - thư viện miễn phí lớn nhất dành cho nội dung 2D, 3D & hoạt ảnh.

- Cách tìm kiếm và tùy chỉnh nội dung hoạt ảnh để thêm vào thiết kế của bạn

- Cách thêm nội dung tùy chỉnh của bạn vào Figma

- Quá trình xuất ảnh động Lottie của After Effects

- Cách xem trước và nhận phản hồi cho hoạt ảnh Lottie của bạn trên Nền tảng LottieFiles

👩🏽‍💻 Diễn giả khách mời

1️⃣Ngọc Nguyễn (LaŨna Nguyen) - Motion Designer, LottieFiles

Lana is a Motion Designer at LottieFiles. She is a self-taught animator who wants to eat, breath, and live animation

2️⃣Hana Nguyễn - UI/UX designer, TrueMoney Vietnam

🎤 Moderator

Cherry Hoàng

Figma Community Advocate, Friends of Figma, Hanoi

🚸 Code of Conduct

The Figma community is welcoming and inclusive to all. Harassment of any kind is not allowed. By participating in this event, you are agreeing to the Figma Code of Conduct outlined here: figma.com/code-of-conduct

🎦 Consent

We will be recording this session and we may take screenshots during the event to share with Figma HQ. We may use these in blog posts, social media, and promotional materials. By joining the meetup, you give us consent to take pictures and videos of you during the event. You may turn off your camera if you want to remain anonymous.

👋🏼 Stay Connected!

Facebook page: https://www.facebook.com/fof.hanoi

Twitter: https://twitter.com/fof_hanoi 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fof-hanoi 

Speakers

 • Lana Nguyễn

  LottieFiles

  Motion Designer

 • Hana Nguyễn

  TrueMoney Vietnam

  UI/UX designer

Organizer

 • Cherry Hoang

  TrueMoney Vietnam

  Product Design Leader

Featured Attendees

 • Minh Tri tran

  Finhay

  Junior

 • Huyen Le

  VIB Bank

  Staff

 • Le Hoang

  FPT University

  Intern

 • Nguyen Loc

  Rooster Beers

  Lead Designer

Contact Us