จาก Design System สู่ Copy System: เมื่อ UX Writer จับมือกับ UI Designer ที่ SCB TechX

Bangkok

Thursday, June 16, 2022, 12:30 – 2:15 PM UTC

303
RSVPs

About this event

กว่าจะมาเป็น UX Copy System มาคุยกันว่า Designer และ UX Writer ใน SCB TechX พัฒนา Digital Product อย่างไรให้ลื่นไหล

โดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

-

Meetup นี้เหมาะมากกับ UI/UX Designer, UX/Content writer