จาก Design System สู่ Copy System: เมื่อ UX Writer จับมือกับ UI Designer ที่ SCB TechX

Jun 16, 2022, 12:30 – 2:15 PM

กว่าจะมาเป็น UX Copy System มาคุยกันว่า Designer และ UX Writer ใน SCB TechX พัฒนา Digital Product อย่างไรให้ลื่นไหล โดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง - Meetup นี้เหมาะมากกับ UI/UX Designer, UX/Content writer

About this event

กว่าจะมาเป็น UX Copy System มาคุยกันว่า Designer และ UX Writer ใน SCB TechX พัฒนา Digital Product อย่างไรให้ลื่นไหล

โดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

-

Meetup นี้เหมาะมากกับ UI/UX Designer, UX/Content writer 

Organizer

  • Thanon Vongprayoon

    Ko-fi

    Lead Designer

Contact Us