จาก Design System สู่ Copy System: เมื่อ UX Writer จับมือกับ UI Designer ที่ SCB TechX

Bangkok
Thu, Jun 16, 2022, 7:30 PM (GMT+7)

About this event

กว่าจะมาเป็น UX Copy System มาคุยกันว่า Designer และ UX Writer ใน SCB TechX พัฒนา Digital Product อย่างไรให้ลื่นไหล

โดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

-

Meetup นี้เหมาะมากกับ UI/UX Designer, UX/Content writer 


Organizer

Partners