Sofia

Leave Chapter

About

Figma официално в България!

Здравейте, изключително се радваме, че сте тук! Ние искаме да създадем общност от дизайнери от най-различни сфери, разработчици, инженери, мениджъри, маркетолози и всякакъв тип креативни хора, които са отворени за нови знания, както и да помагат на другите, за да се създаде едно приятно, стабилно и взаимо-полезно общество покрай любимата ни програма за дизайн Figma.

Една от първите цели на обществото е даде старт на поредица от събития, включващи работилници, уеб семинари, програми за менторство и много други интересни дейности, в които всеки един може да вземе участие. Втората основна цел е да се преведе на Български голяма част ( ако не и всичко ) от съдържанието, като уроци, съвети, трикове и др.


Hello! We're happy to see you here! We want to create a community of all kinds of designers, developers, engineers, managers, marketers, and all kinds of creative people, who want to learn new things and help each other to create one nice, stable, and mutually beneficial society around Figma.

One of our first targets is to start a series of events, that include workshops, webinars, mentor programs, and other interesting activities. The second one is the translate a lot of resources into our local language and make them available for free.


Upcoming events

There are no upcoming events at the moment. Please check again soon.

Organizer