Friends of Figma Sofia - Let's Get Started

Sofia
Sun, Nov 8, 2020, 7:30 PM (EET)

About this event

Първoто събитие на Приятели на Фигма, София в България се задава.

Очаквайте да засегнем някои интересни теми, да се запознаем един-друг и да обсъдим началото на това общество - какви неща очаквате да се случат и да споделите своите предложения. За нас е важно мнението на участниците, за да бъде полезно обществото по най-добър възможен начин.

Събитието ще се проведе онлайн, заради съображения за сигурност към Covid-19, но се надяваме от следващото събитие, то да протече вече и на живо.

Ще бъде проведено тук в сайта на Friends of Figma, която ни предоставя онлайн платформа за събития, така че не е нужно да сваляте допълнителен софтуер и може директно в браузъра/телефона да се включите. 

График:

07.11.2020 (Неделя) - 19:30 - 21:00 часа.

19:30 - 19:40 - Добре дошли, какво е FOF, Sofia?

19:40 - 19:55: - Светкавичен Разговор 1 - Георги Балинов (Agency Hype) -  Защо избрахме Figma?

19:55 - 20:10 - Светкавичен Разговор 2 - Даниел Дунгьов (Finovation) - Прототипиране във Фигма - съвети и трикове

20:10 - 20:25 - Нека се запознаем, Ако искате да споделите нещо интересно, имате нужда от съвет или търсите работа - тук е вашият момент за минута реклама. :)

20:25 - 20:35 - Въпроси и Предложения.

20:40 - Край на събитието и финална реч.


The first event of Friends of Figma, Sofia in Bulgaria is coming.

Expect to talk about different interesting topics, to get known each other, and talk about the beginning of the community -tell us what do you expect from it and share your suggestions. The feedback from the participants is important for us, in order to create a community, useful for all of its' members.

It is going to be an online event, It will be held here, at the site of Friends of Figma with one great online video platform provided by them, so you don't need to install anything.


Schedule:
19:30 -  19:40 - Welcome, what is FOF, Sofia?

19:40 -  19:55 Lightning Talk 1 - Georgi Balinov (Agency Hype) - Why we chose Figma?

19:55 - 20:10 Lightning Talk 2 - Daniel Dungyov (Finovation) - Prototyping in Figma - tips & tricks.

20:10 - 20:25 Let's meet.

20:30 - 20:35 - Q&A

20:40 - End of the event.


When

Sunday, Nov 8
7:30 PM - 8:45 PM (EET)

Organizer

  • Daniel Dungyov

    Daniel Dungyov

    Gtmhub

    Figma Community Advocate

    View Profile